Digital signering av kontrakter og betaling av leieavgift

Her skal du som elev gjennomføre digital signering av kontrakter. Alle elever skal ha en signert lærebokkontrakt. For elev-pc skal det både signeres kontrakt og betales for leieavgift, med unntak av de som er nevnt i listen under. Alle elever under 18 år må gi foresatte tilgang i løsningen for signering. Merk at lærebokkontrakt og elevPC-kontrakt må signeres hver for seg (i to omganger).

 

Du skal ikke signere og betale for elev-pc her, men vente på nærmere info fra skolen din ved skolestart dersom du:

  1. skal begynne studieprogrammet Medier og kommunikasjon ved Charlottenlund, Tiller eller Byåsen 
  1. tidligere har leid datautstyr ved en skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune
  2. ikke har ungdomsrett
  3. er utvekslingselev
  4. starter på VG2 eller VG3

 

OBS! Bruk av BankID krever at din PC har en oppdatert versjon av Java. Gå til hjelp-siden for mer informasjon om hvordan du tester din PC og BankID

 

Betaling av leieavgift - to valg

 

1) Elektronisk betaling av hele leiebeløpet for tre skoleår - det gis en rabatt på 500 kroner

2) Bestilling av faktura for årlig betaling av leieavgift som sendes ut i løpet av høsten hvert år.

 
Årlig sats følger minste stipendsats hos Lånekassen. Skoleåret 2014/15 er dette 946 kroner.

 

For å komme i gang, klikker du på FEIDE-loginn knappen øverst på denne siden og bruker det brukernavn og passord du har opprettet for bruk i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 

Ved problemer kan du gå til siden Hjelp i menyen øverst. Der finner du også brukerveiledning.


Informasjon om datautstyr for elever

Fylkestinget vedtok å innføre personlig datamaskin for alle elever på VG1 i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) fra høsten 2010. Ordningen fungerer ved at eleven leier en datamaskin så lenge han eller hun er elev ved en av Sør-Trøndelag fylkeskommunes videregående skoler og betaler den årlige leieavgiften over tre år. For mer informasjon om ordningen gå til denne nettsiden her.
 
 
 

Sør-Trøndelag fylkeskommune - Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim | Orgnr: 938 634 556| Telefon: 73 86 60 00 | E-post: postmottak@stfk.no